Καβαλέτα (7)

Σκάλες επεκτεινόμενες (9)

Σκάλες πολυμορφικές (4)

Σκάλες τύπου λ (11)