Ακρόμπαρα (14)

Ελατήρια έλξεως (1)

Ελατήρια πιέσεως (3)

Ρουλεμάν παλινδρομικά (6)

Σφαίρες & κύλινδροι (1)