Αλυσίδες κίνησης (43)

Αλυσοτροχοί (210)

Ασφάλειες ρουλεμάν (48)

Έδρανα (30)

Εργαλεία Mapro (73)

Ευθύγραμμη κίνηση,ελατήρια,sikac,lbbr κλπ (25)

Ιμάντες (χρονισμού,καταναλωτοί,variflex,ειδικοί) (8)

Καρότσια (5)

Ρουλεμάν (1697)

Σταυροί (1)

Τροχαλίες (1)