Γυαλίσματος (55)

Κοπτικά ρούτερ (30)

Παραλληλόγραμμα (14)

Προσαρμοστές,μαξιλαράκια κτλ (22)

Σμυριδοτροχοί (5)

Σμυριδόφρεζες με αξονάκι (5)

Σφουγγαράκια (3)

Τρίγωνα (11)

Τροχοί φτερωτοί (34)

Τύπου ιμάντα (15)

Φρέζες γενικά (18)

Φύλλα (20)