Δίσκοι κοπής (49)

Δίσκοι κοπής μετάλλου (3)

Δίσκοι κοπής ξύλου (23)

Δίσκοι κοπής οικοδομικών υλικών (33)

Δίσκοι λειάνσεως (24)

Συστολές δίσκων (5)

Τροχοί φτερωτοί (6)