Ο αγοραστής έχει προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών (14) από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας του να ασκήσει το δικαίωμα αναστροφής της πώλησης και να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση.

Εάν η 14η ημέρα από την παραλαβή είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (ως εργάσιμες θεωρούνται οι Δευτέρα ως Παρασκευή). 

Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί, με ταυτόχρονη συμπλήρωση

του ειδικού εντύπου επιστροφής προϊόντων που προσαρτάται στους όρους χρήσης ως υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης της απόδειξης παραλαβής ή του παραστατικού που έχει εκδοθεί.

Επιμέρους τρόποι επιστροφής:

Επιστροφή με courier/ταχυδρομείο

O παραλήπτης της παραγγελίας που ασκεί το δικαίωμα αναστροφής της πώλησης εντός της παραπάνω προθεσμίας μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα μέσω εταιρείας courier, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή του προϊόντος μαζί με

1) την απόδειξη παραλαβής

2) το παραστατικό που έχει εκδοθεί για την πώληση και

3) με συμπληρωμένο, επισυναπτόμενο το ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ εντός της προθεσμίας των 14 ημερών στη διεύθυνση Α. Γογονή 142, 73135 Χανιά TK.73100

Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής

Εφ’ όσον ο αγοραστής ασκεί το δικαίωμα επιστροφής σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί  να ζητήσει και λάβει επιστροφή χρημάτων ίσης αξίας με την αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης στον αγοραστή τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε).  Η επιστροφή των χρημάτων θα διενεργηθεί με τον ίδιο τρόπο που έλαβε χώρα και η καταβολή από τον αγοραστή.

Η επιστροφή της αξίας των προϊόντων θα γίνει από την Εταιρεία με τον ίδιο τρόπο που έγινε η παραγγελία των προϊόντων, εντός 14 ημέρων από την γνωστοποίηση από τον αγοραστή της υπαναχώρησης – επιστροφής

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης Επιστροφή προϊόντων