Αναζητούμε ενδιαφερόμενο/η να στελεχώσει το τμήμα marketing της εταιρίας μας. Η συνεχόμενη ανάπτυξη μας σε τομείς b2b/b2c και τα πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες μας καθιστούν απαραίτητη την ανάγκη για τη μόνιμη απασχόληση ατόμου με γνώσεις γραφιστικής και άνεση χειρισμού social media αλλά και σύνταξης κειμένων ώστε να αναλάβει το στήσιμο φυλλαδίων, καταλόγων, newsletter, social media content κλπ

Αποστολή βιογραφικών στο  it@e-fotinakis.gr