Στερεωτικά, Υλικά σύνδεσης και Συναρμολόγησης

Μετάδοση κίνησης

Εργαλεία

Χημικά, Λιπαντικά

Μηχανολογική στεγανοποίηση

Μέσα ατομικής προστασίας, Ρουχισμός, Υπόδηση

Φίλτρα

Οργάνωση, Τακτοποίηση

Μέταλλα, Πλαστικά, Λάστιχα, Μονωτικά

Κοπή, Διάτρηση, Λείανση

Μηχανήματα, Εξοπλισμός

Υδραυλικά και Πνευματικά εξαρτήματα

Σωλήνες

Κιγκαλερία

Ανύψωση, Τράβηγμα φορτίων

Ηλεκτρολογικό υλικό

Μέτρηση, 'Ελεγχος

Κήπος, Αγρός, Σπίτι